ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกอายุรกรรม เฉพาะทางโรคติดเชื้อ

ข้อมูลทั่วไป

แผนกอายุรกรรม เฉพาะทางโรคติดเชื้อ เล็งเห็นความสำคัญในการค้นหาสาเหตุของไข้ จากสาเหตุโรคติดเชื้อต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก มาเลเซีย ริกเก็ตเซีย โรคระบาดต่างๆ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมโรคติดเชื้อ และการตรวจทางห้องปฎิบัติ้การเพิ่มเติม เพือหาเชื้อ ที่เป็นสาเหตุ

โรคติดเชื้อ

โรคติดเชื้อเกิดได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกอวัยวะในร่างกาย ซึ่งถือว่าเป็นโรคหรือภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากการที่มีเชื้อโรค เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา เชื้อโปรโตซัว ผ่านเข้าสู่ร่างกายตามช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางผิวหนัง ทางการหายใจ ทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ ทางเพศสัมพันธ์ หรือแม้กระทั่งทางสายรก

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

การส่งตรวจหาเชื้อต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการ
CT Scan
MRI

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกอายุรกรรม เฉพาะทางโรคติดเชื้อ : 02-5940020-65 ต่อ 1113


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ