ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป เล็งเห็นความสำคัญของการดูแล การค้นหาสาเหตุ รักษา โรคทั่วไป และป้องกันโรค ทั้งโรคทั่วไปและโรคที่เกิดจากการทำงาน

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

การตรวจทางห้องปฎิบัติการ
เอกซเรย์ ทั่วไป
การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

 


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ