ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกอายุรกรรม เฉพาะทางมะเร็งวิทยา

ข้อมูลทั่วไป

แผนกอายุรกรรม เฉพาะทางมะเร็งวิทยา ให้บริการตรวจวินิจฉัย , รักษาและให้คำปรึกษาด้านโรคมะเร็งทุกชนิด โดยอายุรแพทย์ผู้ชำนาญการและมีประสบการณ์รักษาโรคมะเร็ง ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งการป้องกันไม่ให้โรคกลับมาเป็นซ้ำ ตลอดจนให้คำปรึกษาและดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ( Palliative Care )  โดยตระหนักและให้ความสำคัญทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยและญาติ ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด พร้อมทั้งตรวจติดตาม ภายหลังการรักษา โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มะเร็งเป็นโรคร้ายที่เกิดจากเซลล์ที่เจริญเติบโตอย่างผิดปกติกับประชากรทุกเพศทุกวัยโดยมีเหตุและปัจจัยที่หลากหลายและซับซ้อน แผนกอายุรกรรม เฉพาะทางมะเร็งวิทยา ให้บริการตรวจวินิจฉัยและบำบัดโรคมะเร็งโดยบุคลากรทางการแพทย์ผู้ชำานาญการด้านมะเร็งวิทยาแก่ผู้ป่วยมะเร็งต่างๆ อาทิ

  • มะเร็งตับ
  • มะเร็งปอด
  • มะเร็งลำไส้ใหญ่
  • มะเร็งกระเพาะอาหาร
  • มะเร็งเม็ดเลือดขาว
  • มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

CT Scan
MRI

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกอายุรกรรม เฉพาะทางมะเร็งวิทยา : 02-5940020-65 ต่อ 1113


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ