ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกพัฒนาศักยภาพเด็ก

ข้อมูลทั่วไป

แผนกพัฒนาศักยภาพเด็ก บริการให้คำปรึกษา และคัดกรอง เด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม และพัฒนาการ หากลูกของคุณมีปัญหา เช่น สมาธิสั้น , ออทิสติก , พูดช้า , มีปัญหาการเรียน , เก็บตัว , ดื้อ , ซน , ปัญหาด้านพฤติกรรมสังคม
กระตุ้นพฤติกรรมให้เหมาะสมตามวัย โดย นักกิจกรรมบำบัดผู้เชี่ยวชาญ

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

กระตุ้นพฤติกรรมให้เหมาะสมตามวัย โดย นักกิจกรรมบำบัดผู้เชี่ยวชาญ

สถานที่ & ติดต่อ

เปิดให้บริการ วันอังคาร , วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 19.00 น. ณ แผนกพัฒนาศักยภาพเด็ก ชั้น 3 ติดต่อนัดล่วงหน้าได้ที่ คุณวิมล : 081-457-5494


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ