ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกอายุรกรรมสมอง ไขสันหลังและเส้นประสาท

ข้อมูลทั่วไป

แผนกอายุรกรรมสมอง ไขสันหลังและเส้นประสาท ผ่านการรับรองจากสถาบันประสาทวิทยาในปี 2554 เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันโรค ก่อนเกิดเป็นอัมพฤกต์ อัมพาต โดยลดความเสี่ยง ค้นหาโรคเพื่อลดความรุนแรงของโรคได้ดีกว่าที่จะให้การรักษาหลังจากที่เป็นโรคแล้ว ทำให้การชีวิตที่มีคุณภาพดีกว่า และสามารถรักษาโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลันภายใน 3 ชั่วโมงด้วยยาละลายลิ่มเลือด

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

• เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง
เครื่องตรวจดูขนาดเส้นเลือดแดงใหญ่ที่คอ
• เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง
เอ็มอาร์ไอ เพื่อตรวจเนื้อสมอง หลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำ

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกอายุรกรรมสมอง ไขสันหลังและเส้นประสาท 02-594-0020-65 ต่อ 1113


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ