ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกอายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม

ข้อมูลทั่วไป

อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
• อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวานและเมตาบอลิซึม โดย แพทย์หญิง มัณฑนา สุวรรณสาร ให้บริการตรวจรักษาที่เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ซึ่งมีการประเมิน โรคแทรกซ้อนต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญในการดูแลรักษาโรคเบาหวาน การตรวจหาความผิดปกติในระยะแรก ทำให้สามารถป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที ได้แก่ การตรวจจอประสาทตา การตรวจหัวใจ การตรวจปัสสาวะเพื่อประเมินภาวะไตเสื่อม การตรวจประเมินหลอดเลือดแดงส่วนปลายโดยเครื่อง ABI รวมถึงการรักษาโรคเกี่ยวกับฮอร์โมนอื่นๆ เช่น โรคต่อมธัยรอยด์ โรคกระดูกพรุน ภาวะไขมันสูงในเลือด โรคต่อมหมวกไต โรคต่อมพาราธัยรอยด์ โรคฮอร์โมนจากรังไข่หรืออัณฑะ โรคต่อมใต้สมอง เป็นต้น

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

ตรวจเลือดดูความผิดปกติของฮอร์โมนต่างๆ
การทำอัลตร้าซาวน์ เพื่อดูก้อนต่อมไทรอยด์ว่าเป็นเนื้อหรือเป็นน้ำ
การเจาะดูด เพื่อตรวจหาเซลล์ผิดปกติจากก้อนหรือถุงน้ำ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์และเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกอายุรกรรม ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม: 02-594-0020-65 ต่อ 1113


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ