ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกศัลยกรรมทั่วไป และอุบัติเหตุ

ข้อมูลทั่วไป
แผนกศัลยกรรมทั่วไปและอุบัติเหตุ เล็งเห็นความสำคัญของการดูแล รักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที และถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อมิให้เกิดความสูญเสียหรือทุพพลภาพตามมา

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

เอกซเรย์ทั่วไปด้วยเครื่องที่เคลื่อนที่ได้
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 64 สไลด์
เอกซเรย์โดยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกศัลยกรรมทั่วไปและอุบัติเหตุ : 02-594-0020-65 ต่อ 1180


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ