ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกศัลยกรรมทั่วไป และอุบัติเหตุ

ข้อมูลทั่วไป
แผนกศัลยกรรมทั่วไปและอุบัติเหตุ เล็งเห็นความสำคัญของการดูแล รักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที และถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อมิให้เกิดความสูญเสียหรือทุพพลภาพตามมา 

รักษาแผลทุกประเภทที่เป็นแผลเรื้อรังรักษาไม่หายภายใน 4 สัปดาห์ เกิดจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น

 1. แผลเบาหวาน

 2. แผลกดทับ

 3. แผลหลอดเลือด แผลจากเส้นเลือดแดง – ดำตีบตัน

 4. แผลจากระบบประสาท

 5. แผลจากการฉายแสง

 6. แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก

 7. แผลอื่น ๆ ที่รักษาแล้วไม่ดีขี้นใน 4 สัปดาห์

บาดแผล (Wound) คืออะไร 

ภาวะที่ชั้นผิวนอกที่ปกป้องอวัยวะแยกจากกัน ทำให้อวัยวะนั้น ๆ สัมผัสกับภายนอก เมื่อร่างกายเกิดมีบาดแผลขึ้น ร่างกายจะพยายามซ่อมแซมเพื่อให้แผลปิด กระบวนการหายของแผล (Wound Healing) เป็นกลไกที่ซ่อมแซมในแง่ของลักษณะทางกายภาพและการทำงานของอวัยวะให้สมบูรณ์เหมือนเดิม

กระบวนการหายของแผล

กระบวนการหายของแผลมีอยู่ 4 ขั้นตอนคือ 

 1. การหยุดเลือด (Hemostasis Phase) เกล็ดเลือด (Platelets) เป็นเซลล์สำคัญและเป็นตัวเริ่มต้นของกระบวนการนี้ในการห้ามเลือดออกจากบาดแผล

 2. การอักเสบ (Inflammatory Phase) เซลล์เม็ดเลือดขาว (Leukocytes and Macrophages) ทำลายเชื้อโรคและกำจัดเซลล์ที่ตายแล้วเพื่อทำความสะอาดบาดแผล

 3. กลไกการสร้างเนื้อเยื่อทดแทน (Proliferative Phase) ขั้นตอนหลักของกระบวนการนี้ประกอบด้วยการสร้างโครงสร้างสารพื้นฐาน (Ground Substance and Matrix Synthesis) การสร้างเส้นเลือดใหม่ (Angiogenesis) การสร้างเนื้อเยื่อพังผืด (Fibroplasia) การสร้าง Granulation Tissue การสร้างเยื่อบุผิว (Epithelialization) และการสะสมของเส้นใยคอลลาเจน (Collagen Deposition)

 4. กลไกการปรับสมดุลโครงสร้างของแผล (Remodeling Phase, Maturation Phase) จะเกิดการปรับการเรียงตัวของเส้นใยคอลลาเจนและเกิดการหดตัวของแผล (Wound Contraction) ผลที่เกิดขึ้นจะทำให้บาดแผลมีลักษณะเล็กลงและราบลง

ข้อแตกต่างระหว่างบาดแผลเฉียบพลันและเรื้อรัง 

บาดแผลที่เกิดขึ้นทันทีเรียกว่า บาดแผลเฉียบพลัน (Acute Wounds) บาดแผลจะหายเร็ว ส่วนบาดแผลที่ไม่สามารถดำเนินตามขบวนการหายของแผลตามปกติ ทั้งกายภาพและการทำงานของอวัยวะการสร้างเซลล์ไม่สมบูรณ์ เรียกว่า บาดแผลเรื้อรัง (Chronic Wounds)

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

เอกซเรย์ทั่วไปด้วยเครื่องที่เคลื่อนที่ได้
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 256 สไลด์
เอกซเรย์โดยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกศัลยกรรมทั่วไปและอุบัติเหตุ : 02-594-0020-65 ต่อ 1180


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ