ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ข้อมูลทั่วไป

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน เตรียมพร้อมตลอด 24 ชม. พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน จึงช่วยให้วางใจในการบริการของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ได้ว่า ทางโรงพยาบาลมีบริการรับส่งผู้ป่วยเพื่อเตรียมกู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออันทันสมัย

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน : 02-594-0020-65 ต่อ 1180,1157,1158,1160

 

 


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ