ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ข้อมูลทั่วไป

เพราะร่างกายของคนเรามีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ โครงสร้างของร่างกายโดยเฉพาะโครงสร้างกระดูกและข้อ ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัว จึงนับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ความผิดปกติของกระดูกและข้อ จากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือแม้แต่ช่วงวัยของอายุที่เปลี่ยนไป สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะกระดูกและข้อทั้งสิ้น ดังนั้นโครงสร้างของร่างกายต้องประสบกับปัญหาดังกล่าว อาจจะส่งผลให้การดำเนินชีวิตประจำวัน และการทำงานติดขัดไม่ราบรื่นเท่าที่ควร

โรคกระดูก และข้อสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย อาทิภาวะกระดูกสันหลังคดจากความผิดปกติของกระดูกตั้งแต่กำเนิด หรือเกิดขึ้นเองในภายหลัง เช่น โรคข้อเสื่อม (Degenerative Joint Disease) ซึ่งนับเป็นกลุ่มโรคที่คุกคามผู้สูงอายุมากที่สุด นอกจากนี้ยังอาจเกิดขึ้นกับอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน อันเนื่องมากจากน้ำหนักตัวที่มากเกินไป หรือยกของหนักผิดวิธี การบาดเจ็บของกระดูกและเส้นเอ็น การติดเชื้อตลอดจนเนื้องอกของกระดูกสันหลัง ดังนั้นอาการของโรคจึงขึ้นอยู่กับสาเหตุ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจะทำการตรวจวินิจฉัย เพื่อพิจารณาถึงแนวทางในการรักษาที่ถูกต้อง

การให้บริการของสถาบันกระดูกและข้อ
• การรักษาโรคทางกระดูกสันหลัง โดย นายแพทย์ ภัทร โฆสานันท์ , นายแพทย์ ชัยพร ทีฆเสนีย์ แพทย์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกสันหลัง)
• การรักษาโรคข้อ เช่น ข้อเข่า ข้อไหล่ ข้อสะโพก ข้อมือ โดย นายแพทย์ วริษฐ์ แววสว่างวงศ์ แพทย์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (ข้อเข่า , ตะโพก)
• การรักษาโรคกล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น
• การรักษากระดูกหัก และข้อเคลื่อน
• การรักษาความผิดปกติทางโครงสร้างของร่างกายในเด็กโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกระดูกเด็ก
• การรักษาภาวะความเสื่อมถอยของสมรรถภาพของร่างกายตามกาลเวลา
• การรักษาโรคกระดูกอันสืบเนื่องมาจากความผิดปกติของการทำงานของเซลล์กระดูกรวมถึงภาวะกระดูกพรุน
• การรักษาอาการปวด หรือบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
• การผ่าตัดโดยการส่องกล้องทั้ง ข้อเข่า ข้อไหล่ ข้อมือ และข้อเท้า โดย นายแพทย์ ธนา บูรณพันธฤกษ์ , นายแพทย์ วันชัย เสถียรกิจการชัย แพทย์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (การกีฬา และ ผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่า)
• การผ่าตัดแก้ไขความพิการ แขน ขา ในผู้ป่วยเด็ก นายแพทย์ ปวริศร สุขวนิช แพทย์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กุมาร)
• การผ่าตัดแก้ไขกระดูกผิดรูป
• การผ่าตัดข้อเข่าเทียม ข้อไหล่เทียม ข้อสะโพกเทียม โดย นายแพทย์ วริษฐ์ แววสว่างวงศ์ แพทย์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (ข้อเข่า ข้อตะโพก)
• การผ่าตัดรักษาโรคเนื้องอกกระดูก โดย นายแพทย์ เสริมศักดิ์
• และอื่น ๆ อีกมากมาย

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

CT scan
MRI

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ : 02-5940020-65 ต่อ 1191


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ