ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกอายุรกรรม ทางเดินอาหารและตับ

ข้อมูลทั่วไป

แผนกอายุรกรรมระบบทางเดินอาหารและตับ
แผนกทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ประกอบไปด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางระบบทางเดินอาหารและตับ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Hepoto – Biliary) ให้บริการทั้งการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัย
การบริการทางด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารและตับ อาทิ เช่น
1.1โรคกระเพาะอาหาร (Peptic Ulcer)
1.2โรคกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับ (GERD: Gastroesophageal Reflux Disease)
1.3โรคลำไส้อักเสบ (Colitis)
1.4โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร (Stomach Cancer)
1.5โรคมะเร็งลำไส้ (Colon Cancer)
1.6โรคมะเร็งตับ (Liver Cancer)
1.7โรคไวรัสตับอักเสบ (Viral Hepatitis)
1.8โรคตับอักเสบจากพิษสุรา (Alcoholic Liver Disease)
1.9โรคตับแข็ง (Liver Cirrhosis)
1.10ท้องเสีย (Gastroenteritis)
1.11ท้องผูก (Constipation)
1.12โรคนิ่วในถุงน้ำดี ท่อน้ำดีอักเสบ (Gallstones, Cholangitis)
1.13โรคมะเร็งในท่อน้ำดี (Cholangio-Carcinoma)
1.14โรคตับอ่อนอักเสบ (Pancreatitis)
การบริการของเรา
•บริการให้คำปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับ
•ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติและโรคในระบบทางเดินอาหารและตับ
• ตรวจหลอดอาหารและกระเพาะอาหารโดยการส่องกล้อง
• ตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลายโดยการส่องกล้อง
• ตรวจลำไส้ใหญ่โดยการส่องกล้อง
• ตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น (หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร)
• ตรวจทวารหนักโดยการส่องกล้อง
• ตรวจความผิดปกติในทางเดินอาหารโดยการตัดชิ้นเนื้อที่ยื่นผิดปกติ (Poly pectomy)
• ตรวจหาเชื้อ Helicobactor Pylori ในกระเพาะอาหารโดยการส่องกล้อง
• ตรวจหาเชื้อ Helicobactor Pylori ในกระเพาะอาหารโดยการส่องกล้องและใช้วิธี Urea Breath Test ตรวจทางลมหายใจ (เชื้อ Helicobactor Pylori เป็นเชื้อที่พบอยู่ในกระเพาะอาหารและเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งในกระเพาะอาหาร)
• หัตถการสำหรับใส่สายให้อาหารในส่วนกระเพาะโดยการส่องกล้อง (ไม่ต้องผ่าตัด) (Percutaneous Endoscopic
• ตรวจวินิจฉัยโรคทางเดินน้ำดีโดยการส่องกล้องและการฉีดสีเพื่อตรวจหาความผิดปกติในท่อน้ำดี มะเร็งท่อน้ำดี (Diagnostic ERCP)
• ตรวจรักษาโรคท่อน้ำดี ได้แก่ โรคมะเร็งท่อน้ำดี โรคนิ่วในท่อน้ำดี โดยการส่องกล้อง (Therapeutic ERCP)
• หัตถการสำหรับถ่ายเทน้ำดี (Stent Insertion)
• ตรวจวินิจฉัยโรคตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดี
• ตรวจวินิจฉัยโรคตับอักเสบทุกชนิด
• ตรวจวินิจฉัยโรคตับแข็ง (Cirrhosis)
• ตรวจรักษาโรคไขมันคั่งสะสมในตับ (Fatty liver)
• ตรวจรักษาโรคตับอ่อนอักเสบ (Pancreastitis)
• ตรวจรักษาโรคนิ่วในถุงน้ำดี ท่อน้ำดีอักเสบ (Gall Stone)
• การรักษาเส้นเลือดโป่งพองในทางเดินอาหารผู้ป่วยโรคตับและการห้ามเลือดที่ออกจากทางเดินอาหารแบบเฉียบพลัน (Endoscopic Variceal Treatment)
• การให้บริการฉีดวัคซีนโรคตับอักเสบ A และ B

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

• การตรวจเอกซเรย์ทางเดินอาหารทั้งส่วนบนและส่วนล่าง
• ตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
• ตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่าง
• ตรวจส่องกล้องสลายนิ่วในทางเดินน้ำดี
• การผ่าตัดส่องกล้องตัดถุงน้ำดี

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกอายุรกรรมทางเดินอาหารและตับ: 02-5940020-65 ต่อ 1113


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ