ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกอายุรกรรมทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

แผนกอายุรกรรมทั่วไป โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ เราเล็งเห็นความสำคัญของการดูแล รักษาทั้งครอบครัว โดยแพทย์ที่สามารถดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว อย่างรอบด้าน ทั้งทราบปัญหาทางกรรมพันธุ์ เพื่อทำการแนะนำ ในการป้องกันโรคทางกรรมพันธุ์ให้กับคนในครอบครัว รวมทั้งค้นหา และรักษาโรคในเบื้องต้น หากเป็นโรคที่ซับซ้อน ต้องการการดูแลจากแพทย์เฉพาะทางในสาขาอื่นๆ จะมีการส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเหล่านั้นอย่างเหมาะสม

การบริการด้วยอายุรแพทย์ทั่วไป และอายุรแพทย์เฉพาะทาง
-โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
-โรคหัวใจและหลอดเลือด
-โรคทางเดินอาหารและตับ
-โรคปอดและทางเดินหายใจ
-โรคไต
-โรคผิวหนัง
-โรคเลือด
-โรคติดเชื้อ
-ระบบประสาทและสมอง
-โรคข้อและภูมิคุ้มกัน
-โรคมะเร็ง
-จิตแพทย์

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

- การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- การเอกซเรย์ทุกประเภท
- เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
- เอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกอายุรกรรมทั่วไป : 02-5940020-65 ต่อ 1113


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ