ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกศัลยกรรมลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก

ข้อมูลทั่วไป

คลินิกศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก พร้อมให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของลำไส้ใหญ่และทวารหนัก อาทิ โรคท้องผูก โรคระบบทางเดินอาหารอักเสบ โรคลำไส้ใหญ่อักเสบ โรคถุงผนังลำไส้อักเสบ ภาวะกลั้นอุจจาระไม่ได้ โรคโครห์น (ความผิดปกติเรื้อรังของลำไส้ใหญ่ทำให้เกิดการระคายเคืองและทางเดินอาหารบวม)  รวมถึงโรคต่าง ๆ ที่เกิดบริเวณทวารหนัก อาทิ โรคขอบทวารหนักปริ โรคฝีคัณฑสูตร โรคริดสีดวงทวาร ตลอดจนมะเร็งลำไส้ มะเร็งทวารหนัก และมะเร็งลำไส้ตรง นอกจากนี้ยังพร้อมดูแลเรื่องการคัดกรองและป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ ด้วยทีมแพทย์ที่มากด้วยประสบการณ์และความชำนาญในระดับนานาชาติ พร้อมทีมสหสาขาวิชาชีพที่ทำงานร่วมกันเพื่อประเมินผลและวางแผนการรักษาผู้ป่วยแต่ละรายให้ได้รับการรักษาดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยในการรักษาโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนัก จึงมั่นใจได้ในการดูแลรักษาในระดับสากลและครบวงจร


บริการทางการแพทย์ขั้นสูง

 • การผ่าตัดลำไส้ใหญ่และทวารหนักแบบแผลเล็ก (Minimally Invasive Colorectal Surgery)
 • การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และรักษาติ่งเนื้อ หรือมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะเริ่มแรก (Advanced Colonoscopy)
 • การตรวจทางห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาทางทวารหนัก (Anorectal Physiology Laboratory)


การผ่าตัดบริเวณช่องท้อง

 • การผ่าตัดรักษามะเร็งลำไส้ตรงโดยวิธีการเก็บกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนัก (Sphincter Saving Surgery)
 • การผ่าตัดลำไส้ตรงปลิ้นผ่านกล้อง (Laparoscopic Rectopexy)
 • การผ่าตัดไส้เลื่อนแผลหน้าท้องแบบผ่านกล้องแผลเล็ก (Laparoscopic Ventral Hernia Surgery)
 • การผ่าตัดลำไส้ใหญ่ที่มีปัญหาซับซ้อน (Re – Do Colorectal Surgery)
 • การผ่าตัดรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ผ่านกล้อง (Laparoscopic Colorectal Cancer Surgery)
 • การผ่าตัดรักษาภาวะท้องผูกแบบรุนแรง (Surgery for Constipation)
 • การผ่าตัดรักษาภาวะกลั้นอุจจาระไม่ได้ (Surgery for Fecal Incontinence)
 • การผ่าตัดรักษาโรคถุงผนังลำไส้อักเสบผ่านกล้อง (Laparoscopic Surgery for Colonic Diverticulitis)


การผ่าตัดบริเวณทวารหนัก

 • การผ่าตัดริดสีดวงทวารหนัก (Hemorrhoidectomy)
 • การผ่าตัดซ่อมแซมกล้ามเนื้อหูรูด (Sphincteroplasty)
 • การผ่าตัดริดสีดวงโดยใช้เครื่องมือตัดเย็บอัตโนมัติ (Stapled Hemorrhoidectomy)
 • การรักษาริดสีดวงโดยใช้การเย็บผูกเส้นเลือดริดสีดวง (Transanal Hemorrhoidal Dearterialization)
 • การผ่าตัดใส่กล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักเทียม (Artificial Bowel Sphincter Implantation)
 • การผ่าตัดกระตุ้นเส้นประสาทเพื่อรักษาภาวะกลั้นอุจจาระไม่ได้ (Sacral Nerve Stimulator Implantation)
 • การรักษาโรคฝีคัณฑสูตรผ่านกล้อง (Video – Assisted Anal Fistula Treatment) VAAFT)
 • การรักษาริดสีดวงด้วยเลเซอร์ (Laser Hemorrhoidoplasty)
 •  

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่
การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก : 02-594-0020-65 ต่อ 1118


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ