ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกจักษุวิทยา

ข้อมูลทั่วไป

แผนกจักษุวิทยา
เพราะดวงตาเป็นอวัยวะที่มีบทบาทเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวันการมองเห็นโดยปกติเกิดขึ้นเมื่อแสงจากวัตถุวิ่งผ่านกระจกตาและเลนส์ตาไปตกพอดีบนจอประสาทตา จากนั้นจอประสาทตาจะส่งภาพซึ่งอยู่ในรูปของคลื่นไฟฟ้าไปยังสมองเพื่อแปลเป็นภาพที่เราเห็น ซึ่งหากภาพที่ชัดเจนตกบนจอประสาทตาพอดีเราจะเห็นภาพนั้นได้คมชัด ถ้ากำลังการรวมแสงของตาไม่ตกพอดีที่จอประสาทตาจะทำให้เกิดภาวะสายตาผิดปกติ


 

แผนกจักษุให้บริการรตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางจักษุอย่างครบวงจร โดยมีจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีประสบการณ์ในการดูแลรักษาพร้อมด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีสำหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางจักษุที่ทันสมัย ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
• ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคจอประสาทตา (Retina)
• ตรวจรักษาและผ่าตัดต้อกระจก (Cataract)
• ตรวจรักษาภาวะสายตาสั้น ยาว ด้วยการทำเลสิค (Lasik)
• ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคต้อหิน (Glaucoma)
• ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งตา (Eye Cancer)
• ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคอุบัติเหตุตาทุกประเภท (Ocular Trauma)
• ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคกระจกตา (Cornea)
• ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคตาในเด็ก (Pediatric Eye Center)
• ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคจักษุประสาทวิทยา (Neuroophthalmology Center)
• ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคตาอักเสบ (Uveitis Center)

แผนกจักษุวิทยามีจักษุแพทย์ที่ชำนาญในการผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมทางเลือกสำหรับการเลือกใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดโฟกัสภาพทุกระยะ(Multifocal Lens)ทำให้ผู้ป่วยมีความคล่องตัวมากขึ้นสามารถมองชัดทั้งใกล้และไกลโดยไม่ต้องพึ่งพาแว่นสายตา และการใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดโฟกัสภาพระยะเดียว(Monofocal Lens)

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

เครื่องตรวจตาส่วนหน้าด้วยเครื่องสลิตแลมป์
เครื่องวัดความดันลูกตา
เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาโดยไม่ต้องหยอดยาขยายม่านตา
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การตรวจโดยเครื่องมือพิเศษ เช่น อัลตร้าซาวน์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกจักษุวิทยา : 02-594-0020-65 ต่อ 1416


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ