ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกศัลยกรรมอุบัติเหตุ กระดูกและข้อ

ข้อมูลทั่วไป

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจรักษาและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บกระดูกและข้อจากอุบัติเหตุต่างๆ

อาการบาดเจ็บที่เรื้อรังของกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท หรือกระทั่งข้อต่อ ต่างๆ สามารถรักษาให้มีอาการดีขึ้นได้ ด้วยความพร้อมของบุคลากรทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ของ รพ. เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ รองรับการรักษาที่เกิดจากการบาดเจ็บ ตั้งแต่เล็กน้อย ครอบคลุมจนไปถึงขั้นรุนแรง พร้อมดูแลคุณ และคนที่คุณรัก ด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

ให้บริการ อาทิ..
1. กระดูกสันหลัง (Spine - Ortho) ตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาความผิดปกติทางกระดูกสันหลัง ไขสันหลัง และเส้นประสาท
2. เวชศาสตร์การกีฬา (Sport - Ortho) เป็นโปรแกรมตรวจสมรรถภาพร่างกายอย่างละเอียดตั้งแต่ระบบเผาผลาญพลังงานระบบชีวเคมีในร่างกาย รวมทั้งในด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความยืดหยุ่นของเส้นเอ็นและความแข็งแรงของระบบหลอดเลือดหัวใจ
3. การส่องกล้องตรวจภายในข้อ (Arthroscopy) เป็นหัตถการที่ช่วยให้แพทย์เห็นโครงสร้างต่างๆ ที่อยู่ภายในข้อ รวมทั้งใช้ซ่อมแซมโครงสร้างเหล่านั้นหากเกิดการเสียหายได้เช่นกัน ซึ่งถือเป็นวิธีการผ่าตัดที่อาศัยการเปิดแผลเพียงเล็กน้อย ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อต่างๆ น้อยกว่าการผ่าตัดโดยการเปิดแผลตามปกติ

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

เอกซเรย์ทั่วไปด้วยเครื่องที่เคลื่อนที่ได้
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 64 สไลด์
เอกซเรย์โดยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกศัลยกรรมอุบัติเหตุกระดูกและข้อ : 02-594-0020-65 ต่อ 1118


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ