ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกรังสีวิทยาทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

แผนกรังสีวิทยาทั่วไป การตรวจทางรังสีวิทยา เป็นสาขาทางการแพทย์เฉพาะทางที่นำรังสีประเภทต่างๆ เช่น รังสีเอกซ์ (X-ray) รังสีแกมมา (Gamma ray) และรังสีเบตา (Beta Ray) จากสารกัมมันตภาพรังสีคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น เข้ามาช่วยในการสร้างภาพส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคหรือรักษาได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้น 

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

- เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) 256 slice มีความละเอียดสูง สามารถตรวจหาความผิดปกติอวัยวะต่างๆในร่างกาย

- เครื่องเอกซเรย์พิเศษระบบดิจิตอล (สามารถตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น หลอดอาหารลำไส้เล็ก  ลำไส้ใหญ่  ระบบสืบพันธุ์สตรี กระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะและฉีดสีดูท่อนำไข่ )

- เครื่องเอกซเรย์เต้านม Digital  Mammogram

- เครื่องอัลตราซาวด์

- เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone  Densitometer)

- เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นเเม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)  เพื่อตรวจร่างกายให้กับผู้เข้ารับบริการอย่างถูกต้องแม่นยำ และตรงจุด

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกรังสีวิทยาทั่วไป

 


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ