ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกกุมารเวชกรรม คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ข้อมูลทั่วไป

แผนกกุมารเวชกรรม คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลและพัฒนาเด็กและวัยรุ่น เนื่องจากเด็กในแต่ละวัย มีการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังไม่เหมือนกัน ในแต่ละช่วงอายุ เพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็กและได้รับการบำบัดความรู้ในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กอย่างถูกต้อง ควบคู่ร่วมกับนักจิตวิทยา

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การตรวจโดยเครื่องมือพิเศษ เช่น อัลตร้าซาวน์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า
แบบทดสอบการตรวจพัฒนาการทางจิตใจโดยนักจิตวิทยาเด็ก

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกกุมารเวชกรรม คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น : 02-594-0020-65 ต่อ 1778,1310


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ