ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์กระดูกและข้อ : กระดูกสันหลัง

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์กระดูกและข้อ : กระดูกสันหลัง เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจวินิจฉัย รักษา ผ่าตัดโรคทางกระดูกสันหลังทั้งที่เกิดจากอุบัติเหตุและไม่ใช่เกิดจากอุบัติเหตุ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้ได้การผ่าตัดแผลเล็กและมีประสิทธิภาพสูงสุด  ให้การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บบริเวณกระดูกคอ กระดูกสันหลัง จนถึงกระดูกก้นกบ รวมถึงการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อในบริเวณดังกล่าว ตลอดจนโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง เช่น หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังคด กระดูกติดเชื้อ หรือมะเร็งกระดูก หรือแม้แต่การผ่าตัดเพิ่มความสูง เป็นต้น โดยแพทย์เฉพาะทางร่วมกับการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดด้วยกล้องMicroscope หรือ Endoscope  เพื่อให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก การผ่าตัดแม่นยำขึ้น ลดการบาดเจ็บ การเสียเลือดและภาวะแทรกซ้อนรวมถึงIntraoperative Neuromonitoring ที่จะช่วยตรวจสอบการทำงานของเส้นประสาทแบบ Real Time ทำให้การบาดเจ็บต่อเส้นประสาทของผู้ป่วยขณะผ่าตัดน้อยลง จึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

เอกซเรย์ทั่วไปด้วยเครื่องที่เคลื่อนที่ได้
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 256 สไลด์
เอกซเรย์โดยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า
เครื่องเอกซเรย์ในห้องผ่าตัด เพื่อแสดงภาพขณะผ่าตัด

สถานที่ & ติดต่อ

ศูนย์กระดูกและข้อ : กระดูกสันหลัง : 02-5940020-65 ต่อ 1190,1191


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ