ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกอายุรกรรมโรคไต และฟอกเลือด

ข้อมูลทั่วไป

แผนกอายุรกรรมโรคไตและไตเทียม เราให้บริการอย่างครบวงจรเกี่ยวกับไตเทียม เพื่อให้การดูแลสำหรับผู้ป่วยโรคไตทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน ภายใต้แวดล้อมที่สะดวกสบาย สะอาด และปลอดภัยสำหรับผูป่วยและครอบครัว โดยแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญ นายแพทย์ วรวุฒิ บูรณะเลิศไพศาล , แพทย์หญิง ปิ่นฉัตร ทองแพ , แพทย์หญิง วรางคณา สุเมธพิมลชัย , แพทย์หญิง ณัฏฐรี สุขสว่าง

ทางโรงพยาบาลเล็งเห็นความสำคัญของการมี เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และระบบควบคุมที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ความพร้อมทางด้านบุคลากรที่จะดูแลผู้มารับบริการ อาทิเช่นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตามมาตรฐานสมาคมโรคไต

เปิดให้บริการเตียงเดี่ยวสำหรับผู้ป่วย 24 เตียงและห้อง VIP 2 ห้องที่มีเครื่องฟอกเลือดที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

การให้บริการของเรา
• ฟอกเลือด ขจัดสารพิษ สารเคมี หรือได้รับยาเกินขนาด
• ล้างไตในผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่มีปัญหาไตวาย ทั้งชนิดเฉียบพลัน และ ชนิดเรื้อรัง
• การตรวจชิ้นเนื้อไตเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค (Kidney Biopsy)
• การฟอกเลือดสำหรับผูป่วยอาการหนักในห้องไอซียู
• การดึงน้ำออกจากร่างกายผู้ป่วยที่มีน้ำคั่งมากเกินไป
• การผ่าตัดเชื่อมต่อเส้นเลือดดำและแดงหรือใส่ท่อชั่วคราวเพื่อใช้ในการฟอกเลือด (AVF , AVG)
โดยศัลยแพทย์ผูเชี่ยวชาญทางด้านหลอดเลือด นายแพทย์ พงษ์ กาญจนสุทธิรักษ์
เครื่องมือและห้องตรวจที่ทันสมัย
• เตียงผู้ป่วยฟอกเลือด พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
• เคเบิ้ลทีวี
• ปุ่มกดเรียกพยาบาลและระบบควบคุมสภาพแวดล้อม
• ห้องพิเศษป้องกันการติดเชื้อ
• เครื่องฟอกเลือดที่ทันสมัยนำเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่
- เครื่อง Fresenius
- เครื่อง Baxter
- เครื่อง Nikkiso & Nipro
- เครื่อง Drakewllock System 1000
• ระบบควบคุมการติดเชื้อและการฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐานสากล
• เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กรณีไฟฟ้าดับ
• พยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการอบรมเป็นพิเศษภายใต้การควบคุมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต และ เพื่อความรอบคอบปลอดภัยทางศูนย์ได้จัดเตรียมพยาบาลไว้พร้อมให้บริการผู้ป่วยอย่างเพียงพอ
• ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

• เอกซเรย์ไตและทางเดินปัสสาวะด้วยสารทึบแสง
• เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ไตและทางเดินปัสสาวะ
• เอ็มอาร์ไอไตและทางเดินปัสสาวะ

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกอายุรกรรมโรคไตและไตเทียม : 02-594-0020-65 ต่อ 1113


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ