ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกอายุรกรรม ทางเดินหายใจ

ข้อมูลทั่วไป

อายุรกรรมโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรแพทย์ทางเดินหายใจ
โรคปอดที่พบได้บ่อยคือ
• วัณโรค
• หลอดลมอักเสบเรื้อรังและถุงลมปอดโป่งพอง (Chronic bronchitis and Emphysema หรือ COPD)
• มะเร็งในปอด
โรคปอดหากมีอาการกำเริบและผู้ป่วยได้รับการรักษาล่าช้าเนื้อปอดอาจถูกทำลายและอาจส่งผลให้เกิดอาการปอดพิการได้การตรวจวินิฉัยโรคปอดนั้นแพทย์สามารถทำการตรวจจากอาการ การตรวจเลือดการตรวจเสมหะ และการตรวจทางรังสีทรวงอก ซึ่งส่วนใหญ่ใช้การตรวจทางเอ็กซเรย์และบ่งชี้สาเหตุของโรค และให้การรักษาได้ ทั้งนี้ในบางอาการของโรคแพทย์อาจจำเป็นต้องใช้การตรวจเพิ่มเติม เช่น การตรวจด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)หรือตรวจสมรรถภาพปอด ในผู้ป่วยบางรายแพทย์อาจจำเป็นตัดชิ้นเนื้อในหลอดลมเพื่อตรวจโดยใช้การส่องกล้องที่เรียกว่าBronchoscopyในการวินิจฉัยโรคที่แน่นอนศูนย์โรคปอด และระบบทางเดินหายใจพร้อมให้บริการรักษาตรวจวินิจฉัย โรคปอดและทางเดินหายใจดังนี้
• ตรวจสมรรถภาพปอด
• หออภิบาลผู้ป่วยหนักทางเดินหายใจ
• ฟื้นฟูสมรรถภาพโรคทรวงอก
• โรคหลอดลมอุดกั้นอย่างเรื้อรัง
• ตรวจหามะเร็งปอดในระยะเริ่มต้น
• ตรวจหาโรคปอดในระยะแรกเริ่ม
• วินิจฉัยหาสาเหตุไอเรื้อรัง
• การหาสาเหตุอาการเหนื่อยง่าย
• การตรวจด้วยการส่องกล้อง Fiber Optic Bronchoscope

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

Pulmonary function test
เจาะเลือดเพื่อค้นหา สารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้
CT Scan
MRI

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกอายุรกรรม ทางเดินหายใจ : 02-5940020-65 ต่อ 1113


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ