ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกศัลยกรรมทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ำดี

ข้อมูลทั่วไป

แผนกศัลยกรรมทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ำดี เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจค้นหาโรค วินิฉัย และรักษา อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามหลักวิชาชีพ เพื่อการรักษาที่ได้ผลดี มีระบบครบวงจร ตั้งแต่การตรวจคัดกรองโดยอายุรแพทย์ทางเดินอาหาร มีเอกซเรย์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีแพทย์เฉพาะทางในการตรวจเจาะชิ้นเนื้อ และแพทย์เฉพาะทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ำดี พร้อมให้บริการโดยทีมแพทย์ชำนาญการด้านระบบทางเดินอาหารและตับ  และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

โรคในระบบทางเดินอาหารเป็นโรคที่พบได้บ่อย และส่วนใหญ่มาพบแพทย์ด้วยอาการปวดท้อง ท้องอืด ท้องเสีย ท้องผูก อึดอัดแน่นท้อง พบเป็นได้ทั้งโรคที่ไม่ร้ายแรง และโรคที่ร้ายแรง หากไม่ได้ทำการรักษา อย่างถูกต้องและเหมาะสม อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ โรคที่พบได้บ่อย เช่น โรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลย้อน อาหารไม่ย่อย ท้องผูก ท้องเสีย ตับอักเสบ ไวรัสตับอักเสบ  มะเร็งในกระเพาะอาหารและลำไส้ และมะเร็งตับ เป็นต้น

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

อัลตร้าซาวน์
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 256 สไลด์
เอกซเรย์โดยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า

ส่องกล้องตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารส่วนต้น ( Gastroscopy)

ส่องกล้องตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารส่วนปลาย (Flexible Sigmoidoscopy)

ส่องกล้องตรวจวินิจฉัยลำไส้ใหญ่(Colonoscopy)

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกศัลยกรรมทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ำดี : 02-594-0020-65 ต่อ 1118


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ