ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกศัลยกรรมเต้านม

ข้อมูลทั่วไป

แผนกศัลยกรรมเต้านม เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจพบ วินิจฉัย และรักษาอย่างถูกต้องโดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมเต้านม เนื่องจากมะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบในหญิงมากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งปากมดลูก ดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางที่มีความพร้อมในการให้บริการตรวจรักษาโรคทางศัลยกรรม โดยทีมแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรม ทีมบุคลากร ห้องผ่าตัด เทคโนโลยีช่วยการผ่าตัด ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ทั้งทางด้านการวินิจฉัย การรักษา และการผ่าตัด

มะเร็งเต้านมคืออะไร

    อวัยวะต่างๆ ประกอบด้วยเนื้อเยื่อต่างๆ ซึ่งมีเซลล์ส่วนประกอบ การทำงานของเซลล์ถูกควบคุมด้วยยีนหรือสารพันธุกรรม เซลล์มะเร็งเกิดจากการที่สารพันธุกรรมมีการเปลี่ยนแปลงผิดปกติไปทำให้การควบคุมการทำงานของเซลล์ผิดปกติไปไม่สามารถควบคุมได้ แบ่งตัวไม่หยุด มีการลุกลามเนื้อเยื่อข้างเคียง ตลอดจนสามารถกระจายไปอวัยวะส่วนอื่น โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลา

     ในปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นมะเร็งที่พบมากในสตรี เป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งปากมดลูก โดยมีอุบัติการณ์ 17.2 รายต่อประชากรหญิงหนึ่งแสนคน และช่วงอายุที่เริ่มมีโอกาสพบมากขึ้นตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป ซึ่งในปัจจุบันพบว่าแนวโน้มจะพบมากขึ้นและในอายุน้อยลง

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม ได้แก่

 1. มีประวัติมะเร็งเต้านมในครอบครัว
 2. มีประจำเดือนตั้งแต่อายุน้อยกว่า 12 ปี หมดประจำเดือนช้ากว่า 50 ปี
 3. ไม่มีประวัติการตั้งครรภ์
 4. มีประวัติการใช้ฮอร์โมนเพศทดแทนเป็นเวลามากกว่า 5 ปี
 5. ความอ้วน
 6. เคยได้รับการฉายแสงที่หน้าอก
 7. ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

การตรวจวินจฉัยโรคมะเร็งเต้านม

ก้อนที่เต้านมไม่จำเป็นต้องเป็นมะเร็งเต้านมเสมอไป อาจเป็นเนื้องอกที่ไม่ร้ายแรง เป็นถุงน้ำก็ได้ จำเป็นจะต้องตรวจเพิ่มเติมให้การวินิจฉัยให้แน่ชัด ซึ่งต้องอาศัย 3 ส่วนมาประกอบกัน คือ

 1. ประวัติการตรวจร่างกาย
 2. การเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่อง Mammogram  ร่วมกับอัลตร้าซาวด์
 3. การตรวจทางเซลล์วิทยาหรือชิ้นเนื้อ ซึ่งการจะวินิจฉัยมะเร็งทุกชนิดมีความจำเป็นต้องได้ผลชิ้นเนื้อ หรือตรวจเซลล์มะเร็ง ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีเช่นกัน
 • การใช้เข็มเจาะดูดเซลล์
 • การใช้เข็มตัดชิ้นเนื้อ หรือ  การผ่าตัดก้อนเนื้ออกมาตรวจ

คลินิกศัลยกรรมเต้านม รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ให้บริการ

 1. ตรวจและให้คำปรึกษาโรคที่เกี่ยวกับเต้านม 
 2. ตรวจ วินิจฉัย มะเร็งเต้านมในระยะแรก ด้วยเครื่องDigital Mammogram 
 3. เป็นศูนย์การผ่าตัดเต้านมที่ครบวงจร ทั้งการรักษาโรคทั่วไป โรคมะเร็ง ผ่าตัดซ่อมแซม เสริมสร้างเต้านมในคราวเดียวกัน 
 4. ในกรณีที่มีการตรวจชิ้นเนื้อ สามารถทราบผลภายใน 45 นาที ถึง 7 วัน ตามความเหมาะสม
 5. บริการการรักษาต่อเนื่องหลังการผ่าตัด เช่น การให้ยาเคมีบำบัด การรักษาด้วยฮอร์โมน การรักษาทางรังสี
 6. ปัญหาเกี่ยวกับเต้านมอื่นๆ อาทิ คลำได้ก้อนหรือถุงน้ำบริเวณเต้านมหรือด้านข้าง เจ็บที่เต้านม มีน้ำหรือเลือดออกจากบริเวณหัวนม เป็นแผลอักเสบ หรือคันบริเวณเต้านม

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

เครื่องเครื่องDigital Mammogram และ อัลตร้าซาวน์เต้านม

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกศัลยกรรมเต้านม : 02-5940020-65 ต่อ 1118


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ