ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกกายภาพบำบัด

ข้อมูลทั่วไป

แผนกกายภาพบำบัด เล็งเห็นความสำคัญของการทำกายภาพบำบัด เพื่อบำบัดความเจ็บปวดและฟื้นฟูภาวะทุพพลภาพ ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถมีชีวิตอย่างปกติสุขบริการตรวจประเมิน วินิจฉัย และรักษาทางกายภาพบำบัดในด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพของร่างกาย โดยมีความพร้อมของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และนักกายภาพบำบัดผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประกอบกับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัย ครบถ้วน ตรวจรักษาโรคปวดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ รักษาและฟื้นฟูโรคระบบประสาท (อัมพฤกษ์ อัมพาต) แนะนำและฟื้นฟูผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด เทคโนโลยีการรักษาโรคปวดโดยการกระตุ้น PMS ( Peripheral Magnetic Stimulation ) เทคโนโลยีการรักษาโรคปวดโดยใช้เลเซอร์ เทคโนโลยีการรักษาโรคปวดโดยใช้คลื่นกระแทก (shock waves) เทคโนโลยีการรักษาโรคปวดโดยคลื่นความถี่วิทยุ (TR Therapy)

ในกลุ่มผู้ป่วยโรคทางระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ ได้แก่ ผู้ป่วยปวดคอ ปวดไหล่ ปวดหลัง ปวดเข่า ปวดกล้ามเนื้อ หรือโรคกระดูกเสื่อม ให้การรักษาโดยใช้เครื่องมือไฟฟ้าต่างๆ อาทิ เช่น

  • ประคบร้อน (Hot Pack) ทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย
  • ลดปวดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound wave) บรรเทาอาการปวดเกร็งของเนื้อเยื่อและพังผืดลดอาการบวมเนื่องมาจากการอักเสบในระยะแรก
  •  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง Short  Wave Diathermy (SWD) รักษาอาการปวดเรื้อรัง โดยการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและทำให้กล้ามเนื้อชั้นลึกคลายตัว และคลายความปวดลง
  • การกระตุ้นด้วยไฟฟ้า Interferance (IF) ลดอาการปวด ช่วยการเคลื่อนไหวได้ดีกว่าเดิม

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

เครื่องอัลตร้าซาวน์ เพื่อลดความปวด
เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เพื่อลดความปวด
เครื่องกระแสไฟฟ้าสลับ สำหรับกระตุ้นกำลังกล้ามเนื้อ
เครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อลดความปวด
เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหน้า สำหรับกระตุ้นกำลังกล้ามเนื้อ
อบแผ่นร้อน เพื่อลดอาการปวด

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกกายภาพบำบัด : 02-594-0020-65 ต่อ 1412


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ