ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกกายภาพบำบัด

ข้อมูลทั่วไป

แผนกกายภาพบำบัด เล็งเห็นความสำคัญของการทำกายภาพบำบัด เพื่อบำบัดความเจ็บปวดและฟื้นฟูภาวะทุพพลภาพ ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถมีชีวิตอย่างปกติสุข

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

เครื่องอัลตร้าซาวน์ เพื่อลดความปวด
เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เพื่อลดความปวด
เครื่องกระแสไฟฟ้าสลับ สำหรับกระตุ้นกำลังกล้ามเนื้อ
เครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อลดความปวด
เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหน้า สำหรับกระตุ้นกำลังกล้ามเนื้อ
อบแผ่นร้อน เพื่อลดอาการปวด

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกกายภาพบำบัด : 02-594-0020-65 ต่อ 1412


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ