ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกสูติ-นรีเวช คลินิกมะเร็งวิทยา

ข้อมูลทั่วไป

แผนกสูติ-นรีเวช  คลินิกมะเร็งวิทยา เล็งเห็นความสำคัญของการค้นหา รักษา และป้องกัน การแพร่กระจาย ของมะเร็ง พร้อมทั้งตรวจติดตาม ภายหลังการรักษา โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

การเกิดมะเร็งนรีเวชก็จะแบ่งแล้วแต่ชนิดของมะเร็ง

มะเร็งปากมดลูก พบว่ามักวินิจฉัยเจอในช่วงอายุ 35-55ปี

  • มะเร็งปากมดลูกพบได้บ่อยๆ สาเหตุก็เกิดจากการติดเชื้อ HPV โดยสตรีที่มีความเสี่ยงก็คือ สตรีที่มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย หรือว่ามีคู่นอนหลายๆ คน หรือมีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีคู่นอนหลายคน หรือแม้แต่คน ที่สูบบุหรี่ หรือใช้ฮอร์โมนบางชนิดเป็นเวลานานๆ ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งโพรงมดลูก มักพบในคนไข้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป

  • มะเร็งเยื้อบุโพรงมดลูก ปัจจัยเสี่ยงหลักๆ ก็คือ เกิดจากการได้รับฮอร์โมนบางชนิดที่นานเกินไป หรือในสตรีที่มีน้ำหนักตัวเยอะ หรือว่าในสตรีที่ เป็นโรคบางชนิด เช่น โรคเบาหวาน ก็มีปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็งเยื้อบุในโพรงมดลูก

มะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิว พบได้บ่อยในช่วงอายุ 55-64ปี

  • มะเร็งรังไข่ สาเหตุของมะเร็งรังไข่ ในปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัด แต่ว่าพบบ่อยในสตรีที่มีประจำเดือนเร็ว หรือว่าหมดประจำเดือนช้า รวมถึงโรคพันธุกรรมบางชนิดเอง ก็เป็นตัวกระตุ้น เป็นสาเหตุ ที่ทำให้เกิดมะเร็งรังไข่ หรือว่ามะเร็งเยื้อบุโพรงมดลูกได้

 

 

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

CT Scan
MRI

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกสูตินรีเวช เฉพาะทางมะเร็งวิทยา : 02-5940020-65 ต่อ 1320


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ