ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกระงับปวด

ข้อมูลทั่วไป
แผนกระงับปวด ให้บริการดูแลรักษาคลอบคลุม เรื่องของความปวดทุกด้าน ด้วยอาการปวดเรื้อรังทั้งปวดศีรษะ ปวดคอ ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ โดยแผนกระงับปวดเน้นให้การรักษาอาการปวดชนิดต่างๆ ในผู้ป่วยทั่วไป ภายใต้การดูแลโดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู และ ผู้ชำนาญการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ หัวใจ และปอด  เพื่อให้การดูแลสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ อาทิ ผู้เป็นเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน ไขมันในเลือดสูง หรือโรคปอด ตลอดจน ผู้ที่ผ่านการรักษาหัวใจไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคลิ้นหัวใจ โรคกล้ามเนื้อหัวใจ ทั้งผู้ที่เคยผ่านการผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจ (bypass) การทำบอลลูนเส้นเลือดหัวใจ ผู้ที่ใส่ขดลวดขยายหลอดเลือดหัวใจ เพื่อทำการฟื้นฟูสภาพร่างกาย หัวใจ และปอด  หรือ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ต้องทำกายภาพบำบัด เพื่อฟื้นฟูร่างกาย หลังการผ่าตัด หลังอุบัติเหตุต่างๆ รวมถึงกลุ่มออฟฟิศซินโดรม Office Syndrome  เพื่อให้ร่างกายกลับมาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ให้แข็งแรงขึ้น ทำกิจวัตรประจำวันได้ดีมากขึ้น

แผนกระงับปวด ทุกอาการเราช่วยได้ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ประจำโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านการระงับอาการปวดต่างๆ

สถานที่ & ติดต่อ

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม 02-594-0020 -65 ต่อ 1191


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ