ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกตรวจสุขภาพ

ข้อมูลทั่วไป

แผนกตรวจสุขภาพ เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจเช็คสุขภาพ เพื่อค้นหาโรคภัยร้ายที่ซ่อนเร้นอยู่ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้คำแนะนำในการตรวจเพิ่มเติมและดูแลสุขภาพเบื้องต้น เพื่อป้องกันโรค

ดูแลสุขภาพของคุณตั้งแต่เริ่มต้น ตลอดจนแนะนำแผนการรักษาหรือแผนการเสริมศักยภาพให้สุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้น ครอบคลุมทุกการดูแลสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น เฉพาะบุคคล องค์กร กลุ่มประกัน หรือเฉพาะวิชาชีพ เช่น เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว หรือแม้กระทั่งอาชีวอนามัย เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพดีได้ทุกวันของชีวิต

ประเภทรายการตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพรายบุคคล (Personalized Health Checkup)

การตรวจสุขภาพก่อนทำประกันสุขภาพ (Pre-Insurance Health Checkup)

การตรวจสุขภาพเพื่อขอใบอนุญาตทำงาน (Health Checkup for Work permit)

การตรวจสุขภาพบริษัทคู่สัญญา (Health checkup for corporate employees)

การตรวจสุขภาพบริษัทคู่สัญญาทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ (Corporate Occupational Health Checkup)

การตรวจสุขภาพทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Health Examination)

การตรวจสุขภาพก่อนจ้างงาน (Pre – Employment Examination)

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน (Pre – Placement Health Examination)

การตรวจสุขภาพตามระยะ (Periodic Health Examination)

การตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้าทำงาน (Return to Work Examination)

การตรวจสุขภาพก่อนเกษียณ หรือก่อนออกจากงาน (Retirement Examination or Exit Examination)

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การตรวจโดยเครื่องมือพิเศษ เช่น อัลตร้าซาวน์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกตรวจสุขภาพ : 02-594-0020-65 ต่อ 1431, 1444


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ