ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์กระดูกและข้อ : ส่องกล้องข้อเข่า ไหล่

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์กระดูกและข้อ : ส่องกล้องข้อเข่า ไหล่ เล็งเห็นความสำคัญในการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคข้อและเอนในข้อ ซึ่งจะทำให้เกิดความเจ็บปวดเรื้อรัง หากได้รับการรักษาที่ไม่ถูกต้อง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยใช้กล้องส่องข้อเพื่อเย็บและซ่อมแซมเอนภายในข้อ

 ให้บริการตรวจรักษาผู้ที่มีอาการ หรือความผิดปกติของข้อสะโพก ข้อเข่า หรือขาส่วนล่าง อาทิ

  • โรคข้อเข่าเสื่อม โรคข้อสะบ้าเสื่อม โรคข้อสะโพกเสื่อม
  • โรคข้อเสื่อม และหรือข้อถูกทำลายจากโรคต่าง ๆ เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคข้ออักเสบติดแข็ง ข้อเสื่อมที่เกิดหลังจากอุบัติเหตุ เส้นเอ็นฉีกขาดหรือกระดูกหัก ข้อเคลื่อน ข้อที่ถูกทำลายจากการติดเชื้อ
  • โรคหัวกระดูกสะโพกตายจากการขาดเลือดไปเลี้ยง โรคกระดูกข้อเข่าหรือสะบ้าตายจากการขาดเลือดไปเลี้ยง
  • ความผิดปกติของรูปร่างข้อเข่า เช่น ข้อเสื่อม ขาโก่ง และขากาง
  • โรคข้อสะบ้าเคลื่อนหรือหลุด
  • โรคข้อสะโพกเคลื่อนแต่กำเนิด โรคข้อสะโพกหนีบหรือปุ่มกระดูกสะโพกกระแทก
  • ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดครั้งแรก ได้แก่ การใส่ข้อเทียมมาแล้วหลุดหลวม กระดูกที่เสียหายถูกทำลายจากข้อที่หลุดหลวม ข้อเข่าไม่สามารถงอได้หลังผ่าตัดใส่ข้อเข่าเทียม กระดูกหักหลังผ่าตัดใส่ข้อ ข้อติดเชื้อหลังจากผ่าตัดใส่ข้อเทียม เป็นต้น

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

เอกซเรย์ทั่วไปด้วยเครื่องที่เคลื่อนที่ได้
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 256 สไลด์
เอกซเรย์โดยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า
เครื่องเอกซเรย์ในห้องผ่าตัด เพื่อแสดงภาพขณะผ่าตัด

สถานที่ & ติดต่อ

ศูนย์กระดูกและข้อ : ส่องกล้องข้อเข่า ไหล่ : 02-594-0020-65 ต่อ 1191


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ