ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกทันตกรรม

ข้อมูลทั่วไป

แผนกทันตกรรม สร้างสรรค์รอยยิ้มใหม่... ด้วยการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันในแบบองค์รวม ยิ้มสวย ฟันขาวสะอาด เสริมสร้างความมั่นใจ ออกแบบรอยยิ้มใหม่ ไปกับศูนย์ทันตกรรม สุขภาพช่องปากถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะฟันเป็นอวัยวะที่เป็นประโยชน์ช่วยในการบดเคี้ยวอาหาร ช่วยในการออกเสียง อีกทั้งยังช่วยเสริมให้ใบหน้าและบุคลิกเราดีขึ้น เพื่อการดูแลและการรักษาฟันที่มีประสิทธิภาพ เราพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันแบบองค์รวม ด้วยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่เป็นมิตร การให้บริการที่มีคุณภาพ และเครื่องมือที่สะอาด ทันสมัย ให้บริการจัดฟัน ดัดฟัน รักษารากฟัน รากฟันเทียม และบริการทางทันตกรรมจัดฟัน เพื่อความเป็นระเบียบของฟัน

 

ที่แผนกทันตกรรม ให้บริการทางด้านทันตกรรมระดับมาตรฐาน ด้วยบริการที่เป็นมิตร และสภาพแวดล้อมสบายๆ บริการรักษาด้วยความเชี่ยวชาญ ครอบคลุมตั้งแต่ด้านวิชาการ ด้านเทคนิคการรักษา และด้านงานวิจัย การดูแลรักษาผู้ป่วยซึ่งมีความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร และใบหน้าจำเป็นต้องได้รับการวางแผนร่วมกันระหว่างทันตแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา ได้แก่ ศัลยแพทย์ ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตแพทย์ผู้ชำนาญด้าน ทันตกรรม จัดฟัน ดัดฟัน ปริทันต์วิทยา ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมเด็ก รวมทั้งทันตกรรมทั่วไป เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและได้ผลดี ตลอดจนเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ป่วย จึงได้เปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยดังกล่าว โดยนำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาช่วยในการวางแผนการรักษา เช่น เทคโนโลยีในการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานผ่านกระบวนการป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้รับบริการ โดยมีทีมทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญซึ่งได้รับวุฒิบัตรจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทันตกรรมในทุกรูปแบบที่ศูนย์ทันตกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก ฟัน และทันตกรรมตกแต่ง อาทิ ดัดฟัน จัดฟัน ฟอกสีฟัน หรือเรียกอีกอย่างว่า ฟอกฟันขาว รักษาความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร

ทันตกรรมรากเทียม (Dental Implant) คือวิทยาการที่คิดค้นขึ้นเพื่อทดแทนการสูญเสียฟันธรรมชาติ โดยจะฝังวัสดุที่มีรูปร่างคล้ายรากฟันลงบนกระดูกขากรรไกรเพื่อช่วยให้ฟัน ปลอมภายในช่องปากทั้งชนิดถอดได้และชนิดติดแน่นยึดเกาะได้ดี โดยอาจใช้รากเทียมเพื่อการใส่ฟันปลอม 1 ซี่หรือมากกว่านั้น ในบางกรณีการใส่ฟันปลอมทั้งปากก็อาจใช้ รากเทียมเพียงตัวเดียวได้เช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ใช้ในการยึดเกาะของฟันปลอมแต่ละซี่

รากฟันเทียมอาจแบ่งได้คร่าวๆตามลักษณะการใช้งานดังนี้
• รากฟันเทียมที่ใช้กับฟันเทียมชนิดติดแน่น อาจใช้ในกรณีที่สูญเสียฟันไป 1 ซี่ หลายซี่ หรือสูญเสียไปทั้งปาก โดยทำเป็นครอบฟันซี่เดียว (Implant with single crown) สวมลงบนรากฟันเทียมซึ่งทำหน้าที่เสมือนรากฟันธรรมชาติ ทำสะพานฟันโดยใช้รากฟันเทียมเป็นตัวรองรับสะพานฟัน (Implant–supported bridge) ซึ่งมีข้อดีคือไม่ต้องใช้กรอฟันธรรมชาติแล้วครอบเพื่อเป็นหลักยึดของสะพาน ฟัน หรือทำฟันเทียมทั้งปากติดแน่น กับรากฟันเทียมที่ฝังไว้หลายตำแหน่ง
• รากฟันเทียมที่ใช้กับฟันเทียมชนิดถอดได้ ส่วนใหญ่เป็นกรณีที่ผู้ป่วยสูญเสียฟันไปทั้งปาก โดยทำเป็นฟันเทียมทั้งปากชนิดถอดได้ สวมบนตัวยึดที่ต่ออยู่กับรากฟันเทียม (Implant –supported over denture) ซึ่งฝังไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมในกระดูกขากรรไกร เพิ่มประสิทธิภาพในการการยึดอยู่ของฟันเทียมชนิดถอดได้
รากเทียมประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญคือ
• รากเทียม (Fixture / Implant) ซึ่งทำมาจากโลหะไทเทเนียม (Titanium) ซึ่งมีลักษณะคล้ายรากฟัน และจะฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกร ซึ่งสามารถยึดติดได้อย่างแนบแน่นโดยไม่ทำให้เนื้อเยื่ออักเสบ และไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆ
• เดือยรองรับครอบฟัน (Abutment) เมื่อฝังรากเทียมบนกระดูกขากรรไกร จะใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนเพื่อให้รากเทียมยึดติดกับกระดูกขากรรไกรได้ดี หลังจากนั้นจึงจะใส่เดือยรองรับครอบฟันลงบนรากเทียม เพื่อใช้เป็นที่รองรับครอบฟันต่อไป
• ครอบฟัน (crown) เป็นส่วนที่อยู่ด้านบนของเหงือก มีรูปร่างลักษณะและสีเหมือนฟันธรรมชาติ

คุณเหมาะสมที่จะการปลูกรากฟันเทียมหรือไม่
การปลูกรากฟันเทียมนั้นสามารถทำได้ในผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และขากรรไกรเติบโตเต็มที่ ไม่แนะนำผู้ป่วยบางประเภท เช่น ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้, ผู้ป่วยโรคมะเร็ง หรือโรคเหงือก ซึ่งอาจต้องการการรักษาเพิ่มเติมก่อนที่จะทำการปลูกรากฟันเทียมได้

ข้อดีของทันตกรรมรากเทียม

• ยิ้มด้วยความมั่นใจ
• รับประทานอาหารได้ทุกชนิดที่คุณชื่นชอบ
• พูดจาชัดถ้อยชัคคำเป็นธรรมชาติ
• เพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว ทำให้อาหารย่อยได้ดีขึ้น
• บูรณะโครงสร้างของใบหน้าให้เกิดความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
• สร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น
• เชื่อมั่นในตนเองและทำให้มีบุคลิกภาพที่ดี

ด้วยทันตกรรมรากเทียม คุณจะสามารถมีฟันซี่ใหม่ที่สวยงาม ใช้งานได้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติทำให้คุณสามารถส่งยิ้มให้กับคนรอบข้างได้ อย่างสดใส และสามารถเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารได้อย่างเอร็ดอร่อย อย่างไรก็ตามคุณควรปรึกษากับทันตแพทย์เฉพาะทางรากเทียมอีกครั้ง เพื่อวางแผนและให้การรักษาได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ โทร 02-5940020-65 ต่อ 1035

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

เอกซเรย์ฟันและเอกซเรย์จัดฟัน
จัดฟัน และผ่าตัดแก้ไขขากรรไกร

สถานที่ & ติดต่อ

Dental center : 02-594-0020-65 Ext 1341


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ