ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกอายุรกรรม เฉพาะทางโรคเลือด

ข้อมูลทั่วไป

แผนกอายุรกรรม เฉพาะทางโรคเลือด ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของเม็ดเลือดชนิดต่างๆ 

กลุ่มโรคเลือด ได้แก่ โลหิตจาง ธาลัสซีเมีย การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ เส้นเลือดอุดตัน เลือดออกผิดปกติ โรคไขกระดูก เป็นต้น

ให้บริการแจ้งผลการตรวจเลือดที่ผิดปกติว่าเกิดจากสาเหตุใด และต้องรักษาโดยวิธีการอย่างไร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและดำเนินชิวิตได้อย่างปกติ โดยให้การดูแลรักษาโรคดังนี้

  1. ดูแลผู้ป่วยโรคเลือดที่เป็นสาเหตุมาจากพันธุกรรม เช่น ธาลัสซีเมีย(Thalassemia), ฮีโมฟีเลีย(Hemophilia)
  2. ดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด เลือดหยุดยาก หรือมีจ้ำเลือดไม่ทราบสาเหตุ
  3. ดูแลผู้ป่วยโรคโลหิตจางทุกชนิด(Anemia)
  4. โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

ซึ่งอายุรแพทย์จะเป็นผู้ตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยโรคเลือดที่มาด้วยอาการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

Bone Marrow Aspiration & Biopsy
CT MRI

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกอายุรกรรม เฉพาะทางโรคเลือด : 02-5940020-65 ต่อ 1113


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ