ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกเวชศาสตร์การท่องเที่ยว

ข้อมูลทั่วไป

ในทุกๆ ปี นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับการเดินทางจึงคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้น เวชศาสตร์การเดินทางจึงเป็นสาขาสหวิทยาการซึ่งรวมถึงโรคติดเชื้อในเขตร้อนระบาดวิทยาสาธารณสุขการแพทย์ทางทะเลและการบิน

ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ได้เปิดให้บริการคลินิกเวชศาสตร์การท่องเที่ยวทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น.

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

ปัจจุบันคลินิกนี้มีบริการหลากหลายรูปแบบ ซึ่งบริการของเรามีดังนี้:
•การให้คำปรึกษากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวต่างชาติก่อนเดินทาง
•การให้คำปรึกษาและการรักษาในระหว่างการเดินทาง
•การให้คำปรึกษาและการรักษาหลังการเดินทาง
•การให้คำปรึกษากลุ่มนักเรียน / นักศึกษาที่จะเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ
•การให้คำปรึกษากลุ่มอาสาสมัครที่จะไปทำงานต่างประเทศ
•การให้คำปรึกษากลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทย(Expatriates) หรือผู้อพยพ(Immigrants)
•การให้คำปรึกษาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน / พนักงานเดินเรือ
•การให้คำปรึกษากลุ่มอาสาสมัครที่จะไปทำงานต่างประเทศ
•การฉีดวัคซีนและใบรับรอง ดูรายการวัคซีน
•ตรวจสุขภาพทั่วไป
•ตรวจอาการท้องร่วงของผู้เดินทาง
•การป้องกันโรคมาลาเรียและการป้องกันโรค
•การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนและหลังการให้วัคซีนป้องกันและป้องกันโรคในระดับสูง
•กิจกรรมทางน้ำที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วย
•ศูนย์สารสนเทศโรคเขตร้อนและโรคที่เกิดขึ้นใหม่
•ศูนย์ข้อมูลสำหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ


Available vaccines in our clinic

Vaccine
- JE vaccine SA14-14-2 [New (CD JEvax®, Imojev®)]
- Hepatitis A vaccine Adult
- Hepatitis B vaccine(Euvax B®)
- Influenza vaccine (Quadrivalent)
- Rabies vaccine (Verorab®)
- MMR (Mump-Measles-Rubella) vaccine
- Tdap (tetanus+diptheria+pertussis)
- tetanus + Diphtheria (dT)
- Varicella vaccine(Varicella vaccine-GCC®)
- Dengue fever vaccine (Denguevax®)
- HPV vaccine (Gardasil®) (Contact us first)
- Pneumococcal vaccine (Prevnar®) (Contact us first)
- Zoster vaccine (Zostavax®) (Contact us first)

(Update 30 Nov 2018)

Note:
- Price is per one dose of vaccine
- Some vaccines need >1 shot to complete

Vaccination Process:
1. Our client should bring his/her vaccination certificate (if any)
2. Counseling with travel medicine specialist, discuss risk and benefit of vaccine
3. Vaccination is given by nurse
4. Receive your vaccination record
5. All clients should be observed in our clinic for 30 min after being vaccinated

สถานที่ & ติดต่อ

เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 07.00 - 16.00 น. แผนกตรวจสุขภาพ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายคิวล่วงหน้าที่เบอร์ Call Center 1218 กด 2 ต่อ 1276, 1277 (ศูนย์ตรวจสุขภาพ)


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ