ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกกุมารเวชกรรม คลินิกโรคไต

ข้อมูลทั่วไป

แผนกกุมารเวชกรรม คลินิกโรคไต เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคไตในเด็ก ซึ่งต้องใช้การดูแลพิเศษเฉพาะด้าน โดยผู้เชี่ยวชาญกุมารแพทย์โรคไต

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การตรวจโดยเครื่องมือพิเศษ เช่น อัลตร้าซาวน์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกกุมารเวชกรรม คลินิกโรคไต : 02-5940020-65 ต่อ 1210


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ