ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกอายุรกรรม โรคเบาหวาน

ข้อมูลทั่วไป

อายุรกรรม โรคเบาหวาน
1. เป็นศูนย์รวมกลุ่มอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวานและเมตาบอลิซึม แพทย์หญิง มัณฑนา สุวรรณสาร รวมถึงพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเบาหวาน นักโภชนาการ นักกิจกรรม
2. พรั่งพร้อมไปด้วยเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัย (Quick Lab) ลดระยะเวลาในการรอผลการตรวจวิเคราะห์ในการตรวจเลือดดังนี้ FBS ,Cholesterol , Triglyceride , BUN , Cr , Uric Acid , Hba , C
3. การตรวจวินิจฉัย และให้การป้องกันรักษาภาวะแทรกซ้อนต่างๆจากโรคเบาหวานได้ทันท่วงที อาทิเช่น การตรวจดูไข่ขาวในปัสสาวะ โดยละเอียด Microalbuminuria , การตรวจจอประสาทตา , การตรวจดูน้ำตาลในเม็ดเลือดแดง (Hba1C) , การส่งต่อผู้ป่วยไปทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางหัวใจ ,ไต,ตา,ผ่าตัด และตรวจเท้า
4. การดูแลญาติใกล้ชิดของผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่มีความเสี่ยง ให้รับการแนะนำการป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน โปรแกรมตรวจเช็คว่าเป็นเบาหวาน หรือ เบาหวานแอบแฝงหรือไม่ตรวจค่าน้ำตาลในเลือดเฉลี่ยสะสม ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหาร และหลังรับประทานกลูโคส

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

การตรวจเลือดหาค่าน้ำตาลในเลือด
การตรวจเลือดหาค่าน้ำตาลสะสม
การตรวจค่าไขมัน ไต ทุก 6-12 เดือน
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและเอ็กซเรย์ปอด ทุก 1 ปี
ตรวจจอประสาทตา ทุก 6-12 เดือน

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกอายุรกรรม โรคเบาหวาน : 02-5940020-65 ต่อ 1113


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ