บทความเพื่อสุขภาพ

HbA1c คืออะไร?

 

ที่ผ่านมา คุณได้ตรวจระดับค่าน้ำตาลของตัวเองหรือไม่??

พฤติกรรมการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน ทั้งการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม ขาดการออกกำลังกาย พักผ่อนไม่เพียงพอ ความเครียด และภาวะอ้วน ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุบัติการณ์ของโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้ที่เป็นโรคเบาหวานมีความเสี่ยงในการเกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น จอประสาทตาเสื่อม โรคหัวใจ ไตวาย ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะทุพพลภาพจากการถูกตัดขา และรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

ทั้งนี้เราสามารถดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ จากการตรวจติดตามค่าน้ำตาลสะสม หรือ HBA1c เป็นการวัดค่าน้ำตาลกลูโคสที่จับอยู่กับฮีโมโกลบิน ซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่อยู่ในเม็ดเลือดแดง โดยค่าดังกล่าวจะรวมระดับน้ำตาลกลูโคสทั้งก่อนและหลังอาหาร เพื่อให้ช่วยให้ผู้ป่วยประเมินความสามารถในการควบคุมเบาหวาน ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนได้

สอบถามเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
Kasemrad Call Center 1218 กด2 ต่อ 1341, 1342 (แผนกอายุรกรรม)
Line : @rtbinter
FB : @rtbinter
Website : www.kasemrad.co.th/interrattanatibeth
Youtube : KIH RTB

               

 

 

 


แพ็คเกจ&โปรโมชั่น