บทความเพื่อสุขภาพ

5 มะเร็งร้าย ที่พบบ่อยในหญิงไทย  ตรวจเช็ค รู้ก่อน รักษาได้ 

5 มะเร็งร้าย ที่พบบ่อยในหญิงไทย  ตรวจเช็ค รู้ก่อน รักษาได้ 

 

มะเร็งเต้านม

พบมากเป็นอันดับ 1 ในผู้หญิงไทย

ความเสี่ยงต่อโรคจะเพิ่มขึ้นตามอายุโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

 

มะเร็งปากมดลูก

พบได้บ่อยเป็นอันดับ 2 ในผู้หญิงไทย

โดยเกิดได้กับผู้หญิงทุกคนที่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์จากการติดเชื้อไวรัส HPV

 

มะเร็งลำใส้ใหญ่และทวารหนัก

พบมากเป็นอันดับ 3 ในผู้หญิงไทย

ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งชนิดนี้ได้แก่อายุ โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป คนในครอบครัวเคยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

 

มะเร็งปอด

พบมากเป็นอันดับ 4 ในผู้หญิงไทย

เป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยแต่ยังเป็นโรคที่มีความรุนแรง และมีอัตราการเสียชีวิตสูงมาก

 

มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

พบมากเป็นอันดับ 5 ในผู้หญิงไทย

สาเหตุของการเกิดโรคยังไม่แน่ชัด แต่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศหญิงผู้หญิงที่มีภาวะประจำเดือนผิดปกติ

 

ศูนย์สูติ-นรีเวช

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

02 594 0020-65 ต่อ 1413, 1439


แพ็คเกจ&โปรโมชั่น