บทความเพื่อสุขภาพ

เรื่องควรรู้ เรื่องเกี่ยวกับไต

เรื่องควรรู้ เรื่องเกี่ยวกับไต

 

การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

คือการนำเลือดออกมาฟอกผ่านเครื่องไตเทียม เพื่อนำของเสียและน้ำส่วนเกินออกจากร่างกาย

 

การล้างไตทางช่องท้อง

คือการให้น้ำยาล้างไตเข้าไปทางช่องท้องเพื่อนำของเสียและน้ำส่วนเกินที่ค้างในร่างกายออกมาทางสายที่ผ่านทางช่องท้อง

 

การปลูกถ่ายไต

คือการปลูกถ่ายไตใหม่เข้าไปเพื่อทดแทนการทำงานของไตเดิมที่เสีย ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติ

 

การเปลี่ยนไตสามารถรับบริจาคจากใครได้บ้าง

1. ญาติ หรือ สามีภรรยาที่มีสุขภาพแข็งแรง โดยผ่านการรับรองจากแพทย์ แล้วว่าผู้บริจาคไตมีความแข็งแรงดี

2. คนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุ คนไข้ที่มีอาการทางสมองและมีภาวะของสมองตาย ที่มีความประสงค์บริจาคอวัยวะ โดยจะมีการประสานไปยังสภากาชาดไทย ซึ่งจะมีการนำอวัยวะมาจัดสรรให้กับผู้ป่วยที่รอไตอยู่

 

ศูนย์ไตเทียม

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

โทรศัพท์ 02 594 0020-65 ต่อ 1210, 1211


แพ็คเกจ&โปรโมชั่น