บทความเพื่อสุขภาพ

Vaccine ที่จำเป็นก่อนการเดินทางและท่องเที่ยวในต่างประเทศ

ในปัจจุบันการเดินทางในยุคของโลกไร้พรมแดน ทำให้โรคติดต่อหรือโรคระบาดแพร่กระจายข้ามทวีปอย่างรวดเร็ว การฉีดวัคซีนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับร่างกายจะช่วยป้องกันและลดความรุนแรงของโรคได้

สอบถามเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
Kasemrad Call Center 1218 กด 2 หรือ 02 594 0020-65 ต่อ 1444, 1431 (คลินิกเวชศาสตร์การท่องเที่ยว)
Line : @rtbinter
FB : @rtbinter
Website : www.kasemradinter.com
Youtube : KIH RTB


แพ็คเกจ&โปรโมชั่น