บทความเพื่อสุขภาพ

[Video]_รายการพบหมอเกษมราษฎร์ ตอน "ความเสี่ยงการเกิดตับแข็ง”

 

สังคมการใช้ชีวิตประจำวันของคนในประเทศไทย ส่วนใหญ่ก็จะมีเหล้า บุหรี่ เข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าจะ มีเศร้า มีสุข มีทุกข์ ก็ดื่มอย่างเดียว และยิ่งโลกมีความเจริญมากขึ้นเท่าไหร่ จำนวนช่วงอายุของคนที่ติดแอลกอฮอร์ หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอร์ นับวันก็ยิ่งมีค่าเฉลี่ยอายุที่ต่ำลงเรื่อยๆ ในทุกๆ ปี หากว่าเรายังปล่อยให้เป็นอยู่เช่นนี้ โรคพิษสุราเรื้อรังคงอยู่ไม่ไกลเราแน่ๆ รวมไปถึง "โรคตับแข็ง" ก็เช่นกัน 

 

วันนี้เรามาลองฟังความน่ากลัวของ "โรคตับแข็ง" และความเสี่ยงที่จะเป็นกันค่ะ กับรายการ "พบหมอเกษมราษฎร์" ตอน "ความเสี่ยงการเกิดตับแข็ง" แอดเชื่อว่าหลายคนที่ได้ฟังแล้ว จะได้ข้อคิด และกำลังใจในการผลักดันให้เลิกดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ได้บ้าง ไม่มากก็น้อยนะคะ เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเอง และคนรอบข้างที่รักเรา ^^


แพ็คเกจ&โปรโมชั่น