บทความเพื่อสุขภาพ

[Video]_โรคมือเท้าปากหรือ Hand, Foot, Mouth Disease

 

โรคมือเท้าปากหรือ Hand, Foot, Mouth Disease นั้นเป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี แต่สามารถพบในผู้ใหญ่ได้เช่นกัน และเป็นคนละโรคกับโรคเท้าและปาก

 

โรคมือเท้าปากนั้น มักเกิดจากการติดเชื้อไวรัสค็อกแซ็กกี ชนิดเอ 16 (Coxsackie Virus A16) ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคมือเท้าปากที่รุนแรง และมีอาการที่ไม่ได้พบบ่อยได้ หรือจากการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มเอ็นเทโร (Entero Virus) ตัวอื่นก็สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อในลักษณะนี้ได้ เนื่องจากมีเชื้อไวรัสหลายชนิดที่สามารถทำให้เกิดโรคนี้ได้ เด็กๆ อาจเป็นโรคนี้ได้มากกว่า 1 ครั้ง 

 

อาการของโรคมือเท้าปาก

- อาการที่พบบ่อยของโรคนี้ มักคงอยู่ประมาณ 3-6 วัน หลังจากนั้นเด็กบางคนจะเริ่มมีผิวหนังที่ฝ่ามือและฝ่าเท้าลอก หรืออาจเกิดเล็บผิดรูปร่างได้ ตั้งแต่การเกิดร่องในเล็บจนถึงเล็บหลุด 

- มีแผลในปาก (มักเกิดที่ลิ้น เหงือก และกระพุ้งแก้ม) 

- มีตุ่มน้ำที่มือและเท้า (มักเป็นที่ฝ่ามือและฝ่าเท้า) 

- มีไข้ต่ำๆ 

- อาการอื่นๆ ที่อาจพบร่วมได้ คือ มีผื่นที่ก้นและขา และอาจมีอาการเจ็บปากจากแผลที่เกิดขึ้นได้ 

 

การติดต่อของโรคมือเท้าปาก

โรคมือเท้าปากเป็นโรคที่ติดต่อผ่านทางการสัมผัสสารคัดหลั่ง เช่น น้ำลาย น้ำมูก หรืออุจจาระ ผู้ป่วยจึงมักติดเชื้อจากการกินอาหาร ดื่มน้ำ หรือเล่นของเล่นที่ปนเปื้อนเชื้อ ฉะนั้นเด็กที่อยู่ร่วมกันกับเด็กคนอื่นๆ ที่โรงเรียน เนอร์สเซอรี่ หรือสถานรับเลี้ยงเด็ก จึงหลีกเลี่ยงโรคนี้ได้ยาก ทำให้เด็กส่วนใหญ่จึงต้องเคยเป็นโรคนี้

 

เด็กที่เป็นโรคนี้จะสามารถแพร่กระจายเชื้อได้มากที่สุดเมื่อพวกเขามีแผลในปากในช่วงสัปดาห์แรก แต่ก็มีเด็กหลายคนที่มีการติดเชื้อ Coxsackie Virus แต่ไม่มีอาการ ซึ่งก็ยังสามารถแพร่กระจายเชื้อได้ 

 

การป้องกันโรคมือเท้าปาก

ล้างมือและหลีกเลี่ยงการสัมผัสการคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจ เช่น น้ำมูก 

 

การวินิจฉัยโรคมือเท้าปาก

การวินิจฉัยโรคนี้มักใช้อาการเป็นหลัก การวินิจฉัยโรคอาจยากขึ้นในเด็กที่ไม่ได้มีอาการที่พบบ่อย คือ มีแผลในปาก และมีตุ่มที่มือและเท้า เด็กบางคนอาจมีเฉพาะแผลในปาก (herpangina) หรือมีเฉพาะผื่นได้ เป็นต้น

 

การรักษาโรคมือเท้าปาก

ไม่มีวิธีการรักษาที่จำเพาะสำหรับโรคนี้ แต่จะเป็นการรักษาตามอาการ เช่นการให้สารน้ำและยาแก้ปวดลดไข้ซึ่งจะช่วยให้เด็กรู้สึกดีขึ้นได้ในขณะที่รอให้โรคนี้หายไปเอง 

 

สำหรับอาการเจ็บปากนั้น อาจใช้ Benadryl และ Maalox ผสมกันในสัดส่วนที่เท่ากันเพื่อช่วยในการบรรเทาอาการปวด อย่าให้พวกเขาบ้วนทิ้ง และอย่าลืมตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ใช้ยา Benadryl เกินขนาดที่ลูกของคุณสามารถใช้ได้

 

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคมือเท้าปาก

ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญและต้องเฝ้าระวังคือภาวะขาดน้ำ โดยเฉพาะหากลูกของคุณมีอาการเจ็บปากและไม่สามารถรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำได้ดี

 

 

พญ.ณฐวรรณ โตวิวัตน์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

Kasemrad Call Center 1218

 

Line : @rtbinter

FB : @rtbinter

Website : www.kasemradinter.com

Youtube : KIH RTB


แพ็คเกจ&โปรโมชั่น