บทความเพื่อสุขภาพ

[Video]_ดูแลปอดอย่างไร ห่างไกลมะเร็ง

มะเร็งปอดตรวจพบเร็ว สามารถรักษาให้หายขาดได้

 

ผู้ป่วยมะเร็งที่เสียชีวิตทั้งหมด มะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่สูงที่สุด  พบมะเร็งปอดในเพศชายมากกว่าเพศหญิง และมักพบในผู้สูงอายุมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อย

 

สาเหตุของโรคมะเร็งปอด

- ความเสี่ยงหลักของมะเร็งปอดได้แก่ บุหรี่ ทั้งผู้สูบบุหรี่โดยตรงและผู้ที่ได้ควันบุหรี่โดยอ้อมจากควันบุหรี่จากผู้อื่น 

- การได้รับสารพิษและมลภาวะในสิ่งแวดล้อม เช่น ควันบุหรี่ แอสเบสตอส (asbestos) ก๊าซเรดอน (radon) สารหนู รังสี และสารเคมีอื่นๆ  รวมถึงฝุ่นและไอระเหยจากนิกเกิล โครเมียม และโลหะอื่นๆ

-มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งปอด 

 

อาการของโรคมะเร็งปอ

โดยทั่วไปแล้วมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้นมักไม่แสดงอาการ แต่เมื่อโรคลุกลามแล้ว อาจพบอาการดังต่อไปนี้

- ไอเรื้อรัง (ไอแห้งหรือไอมีเสมหะ)

- มีปัญหาการหายใจ เช่น หายใจสั้น

- หายใจมีเสียงหวีด

- เจ็บบริเวณหน้าอกตลอดเวลา

- ไอมีเลือดปน

- เสียงแหบ

- ติดเชื้อในปอดบ่อยๆ เช่น ปอดบวม

- เหนื่อยง่าย หรือรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา

- น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ

 

 

นพ.ธาริน นุ่นพันธ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ รัตนาธิเบศร์

Kasemrad Call Center 1218

โทรศัพท์ 02-594-0020-65


แพ็คเกจ&โปรโมชั่น