ข่าวสาร

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ จัดกิจกรรมมอบกระทงดอกบัวเทียนหอมให้คนไข้ ในวันลอยกระทง ประจำปี 2564

เนื่องในวันที่ 19 พฤศจิกายนตรงกับเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี 2564 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  อินเตอร์เนชั่นแนล  รัตนาธิเบศร์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทย โดยแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของโรงพยาบาลได้มีการสวมชุดไทยมอบกระทงดอกบัวเทียนหอม ที่ทำจากกะลามะพร้าว  ให้กับลูกค้าที่เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล และลูกค้าแผนก OPD เพื่อเป็นการลอยทุกข์ โศก โรค ภัย  และได้มีโอกาสลอยกระทงตามประเพณีของไทย

 


ข่าวสารอื่นๆ