ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกอายุรกรรม เฉพาะทางมะเร็งวิทยา

ข้อมูลทั่วไป

แผนกอายุรกรรม เฉพาะทางมะเร็งวิทยา เล็งเห็นความสำคัญของการค้นหา รักษา และป้องกัน การแพร่กระจาย ของมะเร็ง พร้อมทั้งตรวจติดตาม ภายหลังการรักษา โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

CT Scan
MRI

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกอายุรกรรม เฉพาะทางมะเร็งวิทยา : 02-5940020-65 ต่อ 1113


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ