ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกจิตเวชทั่วไป และจิตเวชเด็ก

ข้อมูลทั่วไป

แผนกจิตเวชทั่วไป และจิตเวชเด็ก เล็งเห็นความสำคัญ ของการดูแลและรักษา ผู้ป่วย ด้านจิตใจ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถกลับไปใช้ชีวิต กับครอบครัว และสังคมได้

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

นักจิตวิทยา

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกจิตเวชทั่วไป และจิตเวชเด็ก : 02-5940020-65 ต่อ 1178 (แผนกจิตเวชทั่วไป),1330 (แผนกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น)


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ