ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกศัลยกรรมลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก

ข้อมูลทั่วไป

แผนกศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจค้นหาโรค วินิจฉัย และรักษา อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามหลักวิชาชีพ เพื่อการรักษาที่ได้ผลดี

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่
การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก : 02-594-0020-65 ต่อ 1118


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ