ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกต่อมไร้ท่อ เป็นสาวก่อนวัยและโรคอ้วนในเด็ก

ข้อมูลทั่วไป

แผนกต่อมไร้ท่อ เป็นสาวก่อนวัยและโรคอ้วนในเด็ก
ลองสังเกตร่างกาย
"ของลูกน้อย"
- ลูกสาวเป็นสาวเร็ว
- มีหน้าอกเร็ว
- สูงกว่าเพื่อนร่วมชั้น
- อ้วนกว่าเพื่อนๆ

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออันทันสมัย

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกกุมารเวช 02-594-0020-65 ต่อ 1330


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ