ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกศัลยกรรม กระดูกสันหลัง

ข้อมูลทั่วไป

แผนกศัลยกรรมกระดูกสันหลัง เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจวินิจฉัย รักษา ผ่าตัดโรคทางกระดูกสันหลังทั้งที่เกิดจากอุบัติเหตุและไม่ใช่เกิดจากอุบัติเหตุ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้ได้การผ่าตัดแผลเล็กและมีประสิทธิภาพสูงสุด

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

เอกซเรย์ทั่วไปด้วยเครื่องที่เคลื่อนที่ได้
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 64 สไลด์
เอกซเรย์โดยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า
เครื่องเอกซเรย์ในห้องผ่าตัด เพื่อแสดงภาพขณะผ่าตัด

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกศัลยกรรมกระดูกสันหลัง : 02-5940020-65 ต่อ 1190,1191


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ