ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกศัลยกรรมทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ำดี

ข้อมูลทั่วไป

แผนกศัลยกรรมทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ำดี เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจค้นหาโรค วินิฉัย และรักษา อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามหลักวิชาชีพ เพื่อการรักษาที่ได้ผลดี มีระบบครบวงจร ตั้งแต่การตรวจคัดกรองโดยอายุรแพทย์ทางเดินอาหาร มีเอกซเรย์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีแพทย์เฉพาะทางในการตรวจเจาะชิ้นเนื้อ และแพทย์เฉพาะทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ำดี

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

อัลตร้าซาวน์
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 64 สไลด์
เอกซเรย์โดยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกศัลยกรรมทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ำดี : 02-594-0020-65 ต่อ 1118


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ