ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกศัลยกรรมเต้านม

ข้อมูลทั่วไป

แผนกศัลยกรรมเต้านม เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจพบ วินิจฉัย และรักษาอย่างถูกต้องโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมเต้านม เนื่องจากมะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบในหญิงมากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งปากมดลูก

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

เครื่องแมมโมแกรม และ อัลตร้าซาวน์เต้านม

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกศัลยกรรมเต้านม : 02-5940020-65 ต่อ 1118


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ