ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกสูติ-นรีเวช คลินิกผ่าตัดส่องกล้อง

ข้อมูลทั่วไป

แผนกสูติ-นรีเวช คลินิกผ่าตัดส่องกล้อง เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางนรีเวช โดยเฉพาะโรคที่เป็นสาเหตุของการปวดท้องน้อยเรื้อรัง หรือมะเร็งต่าง ๆ ด้วยการผ่าตัดส่องกล้องเข้าไป สามารถทำการวินิจฉัยและรักษาได้ทันที แผลเล็กและเจ็บปวดน้อย

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อตรวจวินิฉัยและรักษา

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกสูติ-นรีเวช คลินิกผ่าตัดส่องกล้อง : 02-594-0020-65 ต่อ 1320


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ