ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกตรวจสุขภาพ

ข้อมูลทั่วไป

แผนกตรวจสุขภาพ เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจเช็คสุขภาพ เพื่อค้นหาโรคภัยร้ายที่ซ่อนเร้นอยู่ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้คำแนะนำในการตรวจเพิ่มเติมและดูแลสุขภาพเบื้องต้น เพื่อป้องกันโรค

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การตรวจโดยเครื่องมือพิเศษ เช่น อัลตร้าซาวน์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกตรวจสุขภาพ : 02-594-0020-65 ต่อ 1431, 1444


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ