ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกอายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด

ข้อมูลทั่วไป

แผนกอายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด
ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคอายุรกรรมทั่วไปและอายุรกรรมเฉพาะทาง ด้วยการใช้ยาและเครื่องมือทางการแพทย์
ที่ทันสมัย โดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ มีศักยภาพในการดูแลคนไข้หนักในแต่ละโรคได้เป็นอย่างดี
พร้อมด้วยทีมพยาบาลที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี และมีบริการให้ คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับโรคต่างๆ
รวมถึงการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ
การบริการด้วยอายุรแพทย์ทั่วไป และอายุรแพทย์เฉพาะทาง
- โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ โดย พญ.มัณฑนา สุวรรณสาร
- โรคหัวใจและหลอดเลือดโดย นพ.วุฒิชัย พนาวรางกูร , นพ.เกรียงไกร ไพรไพศาลกิจ , นพ.โยธิน เลิศรัตนสกุลชัย , นพ.เชษฐ์พัฒน์ สุทธิวาทนฤพุฒิ
- โรคทางเดินอาหารและตับ
- โรคปอดและทางเดินหายใจ
- โรคไต
- โรคผิวหนัง
- โรคเลือด
- โรคติดเชื้อ
- ระบบประสาทและสมอง โดย นพ.ยงยศ ปลื้มจิตติกุล
- โรคข้อและภูมิคุ้มกัน
- โรคมะเร็ง
- จิตแพทย์

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

• เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
• เครื่องวิ่งสายพานตรวจหัวใจ เพื่อตรวจสมรรถภาพของหัวใจ
• เครื่องเอคโค่คาร์ดิโอแกรม เพื่อตรวจลักษณะกายภาพของหัวใจ ลิ้นหัวใจผนังกั้น
• เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชม.เพื่อตรวจหาการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ
• เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกอายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด : 02-5940020-65 ต่อ 1113


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ