ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกศัลยกรรมกระดูกและ ข้อ : ส่องกล้องข้อเข่า ไหล่

ข้อมูลทั่วไป

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ : ส่องกล้องข้อเข่า ไหล่ เล็งเห็นความสำคัญในการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคข้อและเอนในข้อ ซึ่งจะทำให้เกิดความเจ็บปวดเรื้อรัง หากได้รับการรักษาที่ไม่ถูกต้อง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยใช้กล้องส่องข้อเพื่อเย็บและซ่อมแซมเอนภายในข้อ

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

เอกซเรย์ทั่วไปด้วยเครื่องที่เคลื่อนที่ได้
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 64 สไลด์
เอกซเรย์โดยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า
เครื่องเอกซเรย์ในห้องผ่าตัด เพื่อแสดงภาพขณะผ่าตัด

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ : ส่องกล้องข้อเข่า ไหล่ : 02-594-0020-65 ต่อ 1191


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ